Alla pedagogiska produkter säljs via etablerade återförsäljare till pedagoger på förskola och skola etc. Prissättning samt erbjudanden och paketlösningar bestäms och utformas av
respektive återförsäljare.

Välkommen att kontakta respektive återförsäljare, eller hör av dig till Eva Kvillner, Flano Design AB,
mail: info@flanodesign.se

RABO
Industriparken 9
4640 Faxe
Tele: 70 20 60 80

Epost: bestilling@lekolar.dk
Hemsida: www.lekolar.dk