Visar alla 9 resultat

Tecken som stöd i språkutvecklingen

TAKK står för Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

De flesta av oss tar förmågan att kommunicera för given. För vissa barn kan det vara svårare än för andra att lära sig språket och barnet kan behöva hjälp för att komma vidare i sin tal- och språkutveckling. För många barn blir tecken som stöd en viktig inkörsport till kommunikation och delaktighet som stimulerar och förstärker det talande språket.

TAKK innebär att du kompletterar det talade språket med teckenspråkets handrörelser för att förtydliga det du säger.

Här vi samlat några pedagogiska produkter och flanosagor med teckenstöd/TAKK.
Vi kommer att ta fram fler sagor efter hand. Hör gärna av dig om önskemål.