Flanosagor skapar naturlig dialog med barnen, då ämnen enligt den nya läroplanen bakas in naturligt i många sagor. Språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap m.m. Utmana och stimulera barnens lärande på ett fantasifullt sätt med flano. Ladda ner tips som PDF

Förutom att berätta flanosagor kan man använda materialet till så mycket mer…

• Sjunga till bilderna
• Rim & Ramsor
• Språk & Begreppsövningar
• Ordförståelse
• Para ihop ord och bild
• Skrivövningar, Bokstäver
• Siffror
• Öva färg och form
• Fantisera ihop en egen berättelse
• Arbeta med olika tema, som t.ex. djur, miljö, matematik, färger, hav etc.

Ordförståelse:
– para ihop rätt textord med bild, skriv egna ord på flanellografkartong och kombinera till bilderna.

Exempel till djur bilderna:
Sant eller falskt?
– är det sant att grisen säger kuckeliku?
– Är det sant eller falskt att hästen har fyra ben?
– Hämta ett av djuren på flanellograftavlan som har två ben!

Mamma Mu (eft. att berättat sagan)
– Var kommer mjöken ifrån?
– Hur många ben har kossan?
– Vilka färger kan en ko ha?

Djurfamiljerna:
– Vad heter pappa gris? (galt)
– Vad heter hönans barn (kycklingar)

Ljud:
– Hur låter en ko?
– Vem säger mjau, mjau?
– Hur låter ljudet i ordet, eller vilken bokstav börjar ”katt” på?

Rimord:
Vilket djur rimmar på spis? =gris
övriga rimord : ko-sko, häst-väst, katt-skatt, eller hitta på egna nonsens rim.

Öva färg och form
– Peka på kvadraten
– Viken färg har cirkeln?
– Sjung ramsor om former som ingår med flanoarket till Form och Färg

Med Siffror 1-10:
– Para ihop rätt siffra till rätt bild!
– Räkneramsor
– Viken elefant är minst/mellan/störst?
Öva större än och mindre än.
Sånglek: En elefant balanserade…

Öva räkning med räkneramsor:
5 fina fåglar, 5 små apor…
Samt flanosagan om ”Lisen kan inte sova” kan också användas som mattesaga:
Räkna gosedjuren i Lisen säng…
Sedlar: Lär er räkna med sedlar och känna igen våra sedlar och mynt…
Pedagogiskt och konkret när pengarna staplas upp på flanotavlan.

Bockarna Bruse  (el. Bilarna Bruzzo)

Öva prepositioner som t.ex över, under, bredvidvid, framför etc.
Ex. Över och under bron med trollet.
”Större än” och ”mindre än” med bockarna.

Öva Räkneord, grundtal: ett, två, tre och
Ordningstal: första, andra, tredje…

”Kims Lek” på flano (Bra för minnet)
Sätt upp ett antal olika flanobilder på flanotavlan. Låt barnen titta och försöka komma ihåg vilka bilder som finns på tavlan en liten stund. Ta sedan bort en av bilderna när barnen vänder sig om.

– Vilken bild är det som saknas?

Övriga tips…
När ni ska ta ner flanobilderna:

– Låt barnen hjälpa till då ni kan passa på att öva många olika begrepp som t.ex…
– Turordning, ett barn i taget få hjälpa till.
– Pelle vill du ta ner den röda nallen?
– Lisa, vill du ta ner den bild som rimmar på spis?
Anpassa uppdragen efter barnens ålder och intellekt.

Tema:
Använd även flanobilderna när ni arbetar med olika tema. T.ex.
Hus: Tre små grisar
Djur: Djuren på landet & Skogen
Siffror: flanosiffror 1-10, Lisen kan inte sova + räkneramsor
Färger: Färgnallar + fem fina fåglar
Färg + Form:  ”Fommonstret”,Fem fina fåglar.
Hav: ”Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet”
Drakar: ”Födelsedagspresenten” av Jan Lööf

”Genom att berätta sagor med hjälp av flanobilder blir barnen delaktiga i sagoberättandet på ett fantasifullt sätt. Det skapar naturlig språkträning och dialog med barnen!”

LÅT FANTASIN FLÖDA!