Flanosagor skapar naturlig dialog med barnen, då ämnen enligt den nya läroplanen bakas in naturligt i många sagor. Språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap m.m. Utmana och stimulera barnens lärande på ett fantasifullt sätt med flano. Ladda ner tips som PDF

Förutom att berätta flanosagor kan man använda materialet till så mycket mer…

• Sjunga till bilderna
• Rim & Ramsor
• Språk & Begreppsövningar
• Ordförståelse
• Para ihop ord och bild
• Skrivövningar, Bokstäver
• Siffror
• Öva färg och form
• Fantisera ihop en egen berättelse
• Arbeta med olika tema, som t.ex. djur, miljö, matematik, färger, hav etc.

Ordförståelse:
– para ihop rätt textord med bild, skriv egna ord på flanellografkartong och kombinera till bilderna.

Exempel till djur bilderna:
Sant eller falskt?
– Är det sant att grisen säger kuckeliku?
– Är det sant eller falskt att hästen har fyra ben?
– Hämta ett av djuren på flanellograftavlan som har två ben!

Bondgården (eft. att berättat sagan)
– Var kommer mjöken ifrån?
– Hur många ben har kossan?
– Vilka färger kan en ko ha?

Djurfamiljerna:
– Vad heter pappa gris? (galt)
– Vad heter hönans barn (kycklingar)

Ljud:
– Hur låter en ko?
– Vem säger mjau, mjau?
– Hur låter ljudet i ordet, eller vilken bokstav börjar ”katt” på?

Rimord:
Vilket djur rimmar på spis? = gris
Ex. på övriga rimord : ko-sko, häst-väst, katt-skatt, eller hitta på egna nonsens rim.

Öva färg och form
– Peka på kvadraten
– Viken färg har cirkeln?
– Sjung ramsor om former som ingår med flanoarket till Form och Färg

Med Siffror 1-10:
– Para ihop rätt siffra till rätt bild!
– Räkneramsor
– Viken elefant är minst/mellan/störst?
Öva större än och mindre än.
Sånglek: En elefant balanserade…

Räkna mera…
Räkneramsor: 5 fina fåglar, 5 små apor hoppar i sängen eller 5 apor retar krokodilen 
Mattesagor: ”Lisen kan inte sova”. Räkna gosedjuren i Lisen säng…
Guldlock, Tre små grisar, Bilarna Bruno är också bra räknesagor.
Alfons Åbergs tiokompisar. Vem är tiokompis med vem?
(3+7=10, 2+8=10 etc.)
För de yngre barnen: Para ihop rätt siffra till rätt bild.

Bockarna Bruse  (el. Bilarna Bruzzo)

Öva prepositioner som t.ex över, under, bredvidvid, framför etc.
Ex. Över och under bron med trollet.
”Större än” och ”mindre än” med bockarna.

Öva Räkneord, grundtal: ett, två, tre och
Ordningstal: första, andra, tredje…

När ni berätta sagan om de Bockarna Bruse kan ni också sjunga sången om de tre Bockarna Bruse. 

Låt barnen återberätta sagan eller varför inte spela teater.

Lek ”Kims Lek” med flanobilder (Bra för minnet)
Sätt upp ett antal olika flanobilder på flanotavlan. Låt barnen titta och försöka komma ihåg vilka bilder som finns på tavlan en liten stund. Ta sedan bort en av bilderna när barnen vänder sig om.

– Vilken bild är det som saknas?

Lek ”Vem ska bort”? 
(Lite som ”Lattjolajban lådan” fast med flanobilder)
Sätt upp t.ex. några olika djur, kanske några med fyra ben och ett djur som bara ha två ben. Då ska alltså djuret med två ben bort eftersom alla andra djur ha fyra ben.
Eller exempel: tre djur som bor i skogen och ett djur som bor på en bondgård.
Ett annat exempel kan vara föremål med samma färg etc.
Det här kan bli en riktig rolig lek och ge många diskussioner.
Låt fantasin flöda! 

Sagoväskan eller Sagolådan är perfekt att använda som ”Lattjo-Laban-låda”.

Övriga tips…
När ni ska ta ner flanobilderna:
– Låt barnen hjälpa till. Då kan ni passa på att öva många olika begrepp som t.ex…
– Turordning, ett barn i taget få hjälpa till.
– Pelle vill du ta ner den röda nallen?
– Lisa, vill du ta ner den bild som rimmar på spis?
Anpassa uppdragen efter barnens ålder och intellekt.

Tema:
Använd även flanobilderna när ni arbetar med olika tema. T.ex.
Teknik: Sagan om ”Tre små grisar”. (Bygg hus, rita hus m.m.)
Natur och Djur: Bondgården. Lille Lustig och skogens vänner med djurspår.
Matematik: flanosiffror 1-10, Alfons 10-kompisar. Lisen kan inte sova + räkneramsor
Färger: Fem fina fåglar. Bilarna Bruzzo.
Färg + Form:  ”Fommonstret”. Lille Lustig i Formlandet.
Hav: ”Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet”
Drakar: ”Födelsedagspresenten” av Jan Lööf
Miljö: Miljö/Återvinningssaga. Lille Lustig och skogens vänner.
Integritet: Barnen i Kramdalen

”Genom att berätta sagor med hjälp av flanobilder blir barnen delaktiga i sagoberättandet på ett fantasifullt sätt. Det skapar naturlig språkträning och dialog med barnen!”

LÅT FANTASIN FLÖDA!