Eva startade Flano Design efter att själv arbetat på förskola i många år, det var där hon saknade själva flanosagorna som ett färdigtryckt material. Det var tidskrävande för personalen att sitta och rita och klistra dessa själva och den barnfria tiden minskade i och med större barngrupper.
De var då idén till Flano Design föddes.

”Med Flano Design förverkligar jag min inre övertygelse. I dialogen kan alla mötas på lika villkor och genom min kreativa hand och pedagogiska erfarenhet har jag förmånen att få bidra till nästa generations framgång. Med flanosagorna och de kompletterande produkterna kan jag leva och leverera det jag tror på och brinner för. Det lekfulla lärandet med tradition gör resultatet dubbelt så bra då hjärta och hjärna går hand i hand. ”

Produktion och kreativ verkstad
Alla egna sagor handmålas i akvarell av Eva Kvillner i hennes ateljé. Varje bildark vilar på ett gediget pedagogiskt fundament, på vilket det kreativa arbetet får fritt spelrum. Genomtänkt, ansvarsfullt och pedagogiskt, men med målet att de färgglada bilderna ska inspirera, sprida värme, glädje och humor i ett lärande syfte.

” – Tack vare flera års eget arbete inom förskolan, vet jag vilka utmaningar pedagogerna ställs inför, förklara Eva. Därför kan våra kunder känna sig extra trygga när de handlar pedagogiska produkter från Flano Design. Vi kan vår sak, vi har erfarenhet och kompetens, och med stort hjärta bryr vi oss om alla generationer.”

Eva tecknar och målar alla egna sagor

Handledning för ökad måluppfyllelse
Handledningsmaterial för pedagoger, egna sagor, välkända klassiker, alfabetskort, räknekort och attraktiva väskor att ha produkterna i, tillverkas alla med samma omsorg, känsla och personliga engagemang. Mångårig kunskap och pedagogisk erfarenhet gör Flano Design AB till en unik leverantör av kvalitetssagor och pedagogiska produkter som stimulerar och inspirerar på ett lekfullt, lärande sätt.  Alla produkter är utformade för att stötta pedagogernas professionella arbete med det övergripande målet att bidra till läroplanens måluppfyllelse.

– På många sätt är vi flexibla, men när det handlar om kvalitet finns inga kompromisser, säger VD Eva Kvillner. När hjärta och hjärna går hand i hand blir resultatet dubbelt så bra.

Inger & Eva Kvillner

Med boken Lille Lustig