Visar alla 5 resultat

Varför är det så bra med tecken som stöd?

För många barn blir tecken som stöd en viktig inkörsport till kommunikation och delaktighet som stimulerar och förstärker det talande språket. Barnen behärskar nämligen tecknens grovmotoriska rörelser innan de har förmågan att forma språket finmotoriskt, därför är det lätt att ta till sig teckenstöd som tydliggör och förstärker språket.

TAKK är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling. TAKK används ofta av och till hörande personer med utvecklingsstörning. Andra målgrupper är elever med tal- och språkstörningar, elever med invandrarbakgrund och elever med hörselnedsättning.

Här vi samlat några flanosagor med teckenstöd/TAKK.
Vi kommer att ta fram fler sagor efter hand. Hör gärna av dig om önskemål.

NYHET
NYHET
NYHET

Bornholmsmodellen

De tre Bockarna Bruse

179.00kr
179.00kr