Guldlock och de tre björnarna

En mycket omtyckt klassisk saga!
Upprepningssaga, öva begrepp som bl.a liten, mellan, stor. Större än och mindre än, 1, 2, 3 etc.

Lek fantisera och berätta!