Handledning till ”Lille Lustig och skogens vänner” (bok eller flanosaga)

Efter att ha läst boken om ”Lille Lustig och skogens vänner” kan du ladda ner en gratis handledning och frågeställningar, för att diskutera i gruppen.
Se pdf-fil nedan för att ladda ner hela handledningen!

Diskussionsfrågor: Likheter och olikheter, utanförskap och gemenskap.

1. Instruktion från pedagog till barn: Titta dig runt om i rummet. Här sitter vi pojkar och flickor med olika namn och intressen. Vi ser alla olika ut på utsidan, eller hur? Men på insidan är vi också lika, precis som Lille Lustig, Ekorren och Ugglan.

Uppgift: a) Hur känner du dig när någon är dum mot dig och retar dig? Barnen beskriver hur de känner sig. Därefter hittar pedagogen ett par ord som alla barnen säger.
Skriv upp orden på ett papper. T.ex. om man känner sig ledsen eller arg, osv.

Uppgift: – Hur ser du ut när du är ledsen eller arg? Alla barnen kan sedan rita sig själva med olika utseende, men med samma ord – hur barnen känner sig. Sätt upp på väggen i en rad. Prata om och titta på alla. Konstatera likheterna i känslorna inne i kroppen.

Kategori: